Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, Telefon: 567 308 891   fandanovak@volny.cz