Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, z.s., Telefon: 567 308 891   fandanovak@volny.cz

Přihláška

Přihláška za člena "Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR"

Název firmy:

Sídlo firmy:

PSČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Www:


Zodpovědný zástupce firmy:
Jméno, příjmení:

Jméno, příjmení:

Firma je zapsána v podnikovém rejstříku:

Bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

Podrobný popis celé podnikatelské činnosti:
rozvést (výroba, nákup, prodej, servis, služby, sortiment)

Roční pořez kulatiny v tisících m3:

Zastoupení dřevin:


Orientační údaje o firmě:
Počet zaměstnanců:

Roční obrat v mil. Kč:

Rok vzniku firmy:

Prosím vyplňte výsledek (kontrola proti spamu) 5 a 7 rovná se: