Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, z.s., Telefon: 567 308 891   fandanovak@volny.cz

Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, z.s.

Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, z.s. je dobrovolným společenstvím výrobních, obchodních, družstevních podniků, odborných škol a různých společností. Hlavním účelem SDP ČR je prosazování oprávněných zájmů podnikatelských subjektů při zpracování dřeva a jiných souvisejících oborů vůči vnějšímu prostředí, orgánům státní zprávy, hlavním odběratelským a dodavatelským subjektům.


WOOD-TEC   DREVMAG