Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, Telefon: 567 308 891   fandanovak@volny.cz

Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR

Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR je dobrovolným společenstvím výrobních, obchodních, družstevních podniků, odborných škol a různých společností. Hlavním účelem SDP ČR je prosazování oprávněných zájmů podnikatelských subjektů při zpracování dřeva a jiných souvisejících oborů vůči vnějšímu prostředí, orgánům státní zprávy, hlavním odběratelským a dodavatelským subjektům.

Společenstvo dřevozpracujících podniků ČR se dlouhodobě distancuje od všech článků i vystoupení pana Zdeňka Valného, včetně článku otištěného v Lidových novinách dne 13.5.2014.

Tyto nemají žádnou souvislost s činností SDP ČR a navíc nereprezentují názory a postoje široké odborné veřejnosti.WOOD-TEC   DREVMAG