Podmínky členství

ČLENEM SE MŮŽE STÁT KAŽDÁ FIRMA, KTERÁ ZAŠLE PŘIHLÁŠKU A UHRADÍ JEDNORÁZOVÉ ZÁPISNÉ 300 Kč

  • Podmínkou členství je uhradit členský příspěvek, který v současné době činí:
    • fyzické osoby - 1000,- Kč/rok
    • právnické osoby s obratem do 40 mil. - 3000,- Kč/rok
    • právnické osoby s obratem vyšším jak 40 mil. - 5000,- Kč/rok
    • Tyto příspěvky jsou členům ze strany SDP ČR jednou za rok fakturovány jako náklady za poskytované služby. 

 

Veškerou agendu směřujte na adresu

Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, z.s.
Ing. František Novák 
Vančurova 7, 586 01 JIHLAVA,
tel., zázn., fax : 567 308 891, e-mail: 
IČO 60045485
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava, č.ú 19 – 8904090287/0100